Ungdomspsykiatri

Ungdomspsykiatri

Utredning og vurdering for:

 • Atferdsavvik
 • Psykose
 • Asperger syndrom
 • Tvang
 • ADHD
 • Tics
 • Tourette syndrom
 • Familiebehandling, med foreldreveiledning
 • Skoleveiledning
 • Individuell terapi
 • Medisinering
 • Observasjon
 • Hjemmebesøk