Individuell Coaching

Individuell Coaching

Coaching er en personlig utviklingsprosess.

En coach støtter og utfordrer klienten på vei til sine ønskede mål. Målene kan være relatert til jobb, motivasjon, lederrollen eller viktige veiskiller som f.eks. jobbskifte.

Effektiv coaching strekker seg over en viss tid, fra noen uker til flere måneder. Hyppighet og lengde på samtalene kan avtales og tilpasses individuelt. Samtalene bygger på personlige møter men også telefonmøter eller andre elektroniske medier. Coaching kan være en mental pause fra en stresset hverdag, som gir rom for refleksjon og kan utvikle nye perspektiver.

Innsikt, forståelse og refleksjon belyser videre muligheter og evner, åpner for begrensende holdninger og avdekker hindrende atferd.
Coaching kan bidra i enkeltstående og klare rammer eller være del av en større prosess.

Coachingen er forankret i individets livssituasjon, jobb eller andre utfordringer.

Agenda for samtalen kommer fra oppdragsgiveren.

Hver samtale kan ha et tydelig mål og det jobbes for at målet blir forstått og nådd.

Coach gir oppgaver og utfordringer mellom sesjonene.

Den som coaches vil fortsette å ha ansvar for egen utvikling og vekst, samt for sine resultater.