Velkommen til Lege Artis AS

Her møter du spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og spesialist i voksenpsykiatri med praksis ved starten av gågaten i Fredrikstad. Inngang fra Farmannsgata 1. Jeg jobber med utredning, vurdering, sakkyndig arbeid for ulike aktører.

Er du i ansvar for en bedrift eller leder i en bedrift, kan individuell coaching eller organisasjonspsykiatri være til hjelp for deg. Jeg er utdannet lege og psykiater med bred erfaring innenfor helsevesenet. Jeg har utdanning fra Nic Waal og AFF/ solstrandprogram og har jobbet som lege i somatikk og psykiatri, med ledererfaring fra Ullevål Universitetsklinikken og Bergen Universitetsklinikken. 

Jeg har erfaring fra både poliklinikker og sengeavdelinger, individualterapi, familieterapi,
akutt og langtidsposter.